Logo Nemocnice Pardubického kraje

Výběrová řízení

Probíhá

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Proběhlo 

Dne 5.11.2012 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dodávka injekčních jehel a stříkaček“.  https://www.softender.cz/home/profil/2723369

Dne 5.11.2012 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dodávka infuzních setů a příslušenství“. https://www.softender.cz/home/profil/2723369

"Vybudování IT infrastruktury“ na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k podání nabídky a k prokázání slnění kvalifikace.

„Audit řádné účetní uzávěrky roku 2011 a audit výroční zprávy pro chrudimskou nemocnici, a.s.“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodávka technologického vybavení pro centrální sterilizaci

Předmětem plnění je dodávka přístrojů a zařízení pro oddělení centrální sterilizace dle specifikace vymezené v zadávací dokumentaci.

(http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6006523602001)

Rekonstrukce centrální sterilizace

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137828-2011

Veřejná zakázka malého rozsahu "Desinfekční prostředky" byla zrušena

Dodávka silové elektřiny pro Chrudimskou nemocnici, a.s., na roky 2009 a 2010

Značka formuláře:  6002309402001
Evidenční číslo VZ:  60023094
Limity:  Nadlimitní
Datum zveřejnění:  06.10.2008
Dokumentace ke stažení:

Komplexní servis zdravotnického prádla

Značka formuláře:  6002313902001
Evidenční číslo VZ:  60023139
Limity:  Nadlimitní
Datum zveřejnění:  03.10.2008

Dodávka přístrojového vybavení OCHRIP Chrudimské nemocnice

Značka formuláře:  6002197902001
Evidenční číslo VZ:  60021979
Limity:  Nadlimitní
Datum zveřejnění:  01.09.2008

Nabídky budou přijímány u pověřené osoby na adrese:O nemocnici
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS