Logo Nemocnice Pardubického kraje

Rehabilitační oddělení

Přednosta oddělení:
MUDr. Kateřina Bažantová

Vedoucí rehabilitační pracovník:
Mgr. Věra Nyklová

Rehabilitační oddělení

Aktuality

 •  Kinesiotejping

              Nově v nabídce služeb kinesiotejping! Více informací o kinesiotejpingu  zde.

 • Zhodnocení psychomotorického vývoje kojence specialistou na Vojtovu metodu

              300 Kč/30 minut

 • Dornova metoda

speciální mobilizační cvičení, cena 150Kč/ 20 minut

Struktura oddělení:

Ambulantní část:

Oddělení nemocnice je umístěno v suterénu budovy, kde jsou čekárny, ordinace lékaře, 10 cvičeben fyzioterapeutů, oddělení vodoléčby, magnetoterapie. Samostatné prostory máme pro dětskou rehabilitaci na dětském oddělení.

Personální zajištění:

Přednosta oddělení:
MUDr. Kateřina Bažantová

Vedoucí rehabilitační pracovník:
Mgr. Věra Nyklová

Lékaři:
MUDr. Kateřina Bažantová - primařka
MUDr. Jaroslav Kudelka

Fyzioterapeuti: 18
Zdravotní sestra: 2
Počet cvičeben: 11

Ordinanční hodiny:

Pondělí 7,30-11,00 ordinace 12,30-15,00  konzilia + UZ porodnice
Úterý 7,30-11,00 ordinace 12,30-15,00 konzilia
Středa 7,30-11,00 ordinace 12,30-15,00  konzilia + UZ porodnice
Čtvrtek 7,30-11,00 ordinace 12,30-15,00 konzilia
Pátek 7,30-11,00 ordinace
12,30-15,00 konzilia + UZ porodnice

Odborné poradny:

Rehabilitace - ambulance:

Provozní doba: Pondělí - pátek 7,00 - 15,30 hod.

Rehabilitace - cvičebny, magnetoterapie, vodoléčba:

Pondělí - pátek 6,30 - 15,00 hod.


Dostupná péče na našem oddělení:

Ambulance:

 • ortopedická
 • rehabilitační

Celá škála výkonů hrazených pojišťovnou-punkce, obstřiky, mobilizace, manipulace atd.
11 cvičeben, dále konziliární péče na odděleních nemocnice - chirurgie, traumatologie, interna, dětské oddělení, neurologie,  ARO.

Zajištění vybavení protetickými pomůckami ve spolupráci s protetikou Skuteč a protetikou Luže - pravidelně na oddělení pondělí od 13,00 -13,15 hod.

Léčebná tělesná výchova:

 • individuální, dle nových trendů fyzioterapeutické péče (cvičení na neurofyziologickém podkladě, mobilizace dle Mojžíšové, prvky PNF........)Lymfodrenáže:

 • 2 cvičebny - manuální i přístrojová, bandážování končetin na doporučení lékaře, plně hrazené pojišťovnou

Úrazy na šlachovém aparátu rukou:


 • dynamické dlahování+ následná péče o pacienty po úrazech -1 cvičebna :zaškolená fyzioterapeutka v Ústavu chirurgie ruky -Vysoké nad Jizerou

Dětská rehabilitace:


 • 2 fyzioterapeutky provádějící reflexní terapii dle Vojty ambulantně , 1 fyzioterapeutka na dětském odděleníFyzikální terapie:

 • magnetoterapie, UZ, elektroterapie

Vodoléčba:

 • viřivky na horní i dolní končetiny


Nadstandardni hrazené služby viz ceník

Ceník nadstandardních služeb je uveden samostatně ke stažení na konci této stránky.

Charakteristika oddělení:

Rehabilitační centrum je součástí rehabilitačního oddělení Chrudimské nemocnice, a.s.

Přednostou oddělení a vedoucím lékařem rehabilitačního centra je prim. MUDr. Kateřina Bažantová. Rehabilitační centrum zajišťuje poskytování ambulantní léčebné rehabilitace v prostorách svého oddělení. K rehabilitační péči je k dispozici  11cvičeben. Na oddělení pracuje 18 fyzioterapeutů, 2 zdravotní sestry a zkušený tým rehabilitačních lékařů. K dispozici je moderní vybavení pro poskytování elektroléčebných procedur, magnetoterapie a vodoléčby. V rehabilitačním centru je prováděna LTV - individuálně podle nejmodernějších zásad. Rehabilitační centrum poskytuje komplexní léčbu lymfatických otoků ve svém nově zřízeném centru pro lymfodrenáže. Také se specializujeme na poranění ruky (šlachový aparát), na doddělení je k dispozici specializované pracoviště pro dětskou rehabilitaci. Součástí rehabilitačního centra je i ortopedická ambulance, kde jsou prováděna ortopedická vyšetření, manipulace, mobilizace, punkce, aplikace léčby inj.. Součástí ortopedické ambulance je i vyšetřování UZ přístrojem, včetně dětských kyčlí na novorozeneckém oddělení. Výhodná je i spolupráce s protetiky, kteří dojíždějí 1x týdně (pravidelně v pondělí) přímo do centra a zhotovují dle předpisu individuální ortopedické pomůcky. Na všechny tyto služby, které jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění jsou uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Rehabilitační centrum poskytuje i konsiliární služby v oboru FBLR, ortopedie a lymfologie pro všechna oddělení nemocnice.


Na všechny tyto služby, které jsou plně hrazeny, jsou uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Rehabilitační oddělení poskytuje i konsiliární služby v oboru FBLR, ortopedie a lymfologie pro všechna oddělení nemocnice.

Návštěvní služby neposkytujeme.

Kontakt na oddělení:

Přednosta oddělení:
MUDr. Kateřina Bažantová
E-mail: bazantova@nemcr.cz

Ambulance:
Tel.: 469 653 284
O nemocnici
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS