Logo Nemocnice Pardubického kraje

Dětské a novorozenecké oddělení  

Přednosta oddělení:
MUDr. David Kasal

Staniční sestry:

Jarmila Urbánková - odd.dětské,

Hana Cimbálová - odd. novorozenecké

Oddělení pediatrie:

Struktura oddělení:

Lůžková část:

Lůžková část dětského oddělení má 29 akutních a 4 lůžka intenzivní péče nižšího typu. Navazuje na kardiologickou JIP interního oddělení v přízemí zadní části hlavní budovy nemocnice.

Lékař: prim. MUDr. David Kasal, kontakt: 469 653 460

Staniční sestra: Jarmila Urbánková, kontakt 469 653 466

Kontakt na oddělení:  469 653 467 

Oddělení novorozenecké má 15 lůžek ve 4. patře hlavní budovy nemocnice

Lékař: MUDr. Martina Růžičková, kontakt 469 653 456

Staniční sestra: Hana Cimbálová, kontakt 469 653 029

Kontakt na oddělení:  469 653 454 

Ambulantní část a příjem:

Nachází se v přízemí zadní části hlavní budovy nemocnice za lůžkovou částí dětského oddělení. Vstup do příjmové ambulance je možný přes zahradu nemocnice. Další přístup (i atomobilem) je možný zadním vjezdem do areálu nemocnice (ze silnice směrem na Vlčnov).
K dispozici jsou celkem čtyři ambulance. Provoz příjmové ambulance je zajištěn 24 hodin denně.

Sestra : Jaroslava Netolická

Kontakt:  469 653 461 

Odborná - poradenská péče je zajištěna v odborných poradnách uvedených v bodě Odborné poradny.

Personální zajištění:

Přednosta oddělení:
MUDr. David Kasal

Zástupce přednosty:
MUDr. Jan Češek

Staniční sestra:
Jarmila Urbánková

Lékaři:

 • MUDr. Martina Růžičková
 • MUDr. Renata Rychtaříková
 • MUDr. Jan Češek
 • MUDr. Iva Titzová
 • MUDr. Alžbeta Bodnárová
 • MUDr. Jana Popperová
 • MUDr. Jiřina Chládková Ph.D.
 • MUDr. Eva Němcová
 • MUDr. Kateřina Lustyková
 • MUDr. Jana Morávková
 • MUDr. Zuzana Kučerová
 • MUDr. Barbora Jasná
 • MUDr. Lenka Skoupá
 • MUDr. Jana Zoubelová

Odborné poradny:

Gastroenterologická poradna:

MUDr. Jana Voráčková
úterý, středa : 8,00 - 11,00 hod. + dle objednání
Kontakt: 469653461

 

Vyšetření, léčba a dispenzarizace dětských pacientů s onemocněním žaludku, tenkého či tlustého střeva, jater, slinivky …

Kontroly pacientů po léčbě. Návrhy k operativním výkonům - ve spolupráci s prim. MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D.

Návrhy vhodných stravovacích režimů.

Přehled nejčastějších diagnóz:

 • bolesti břicha, opakované zvracení,
 • obstipace postižení GIT - infekce Helikobakter pylori,
 • GER postižení jater - zvýšené hladiny JT,
 • hyperbilirubinémie postižení pankreatu - pankreatitidy celiakie,
 • malabsorbce,
 • neprospívání,
 • nechutenství,
 • recidivující průjmy,
 • krev ve stolici poruchy výživy - nevhodná skladba stravy.

Nefrologická poradna:

MUDr. Renata Rychtaříková, prim. MUDr. David Kasal
středa, čtvrtek : 8,00 – 11,00 hod. + dle objednání
Kontakt:  469 653 461 

Komplexní vyšetřování - laboratorní, zobrazovací (MCUG, IVU, DMSA ….), funkční. Léčba a dispenzarizace nefropatií na podkladě vrozených vývojových vad, zánětlivých stavů urotraktu, obstrukčních uropatií, postižení parenchymu ledvin.

Zajištění event. operativního řešení stavů ve spolupráci s urology ve FN Hradec Králové a Praha Motol

Přehled nejčastějších diagnóz:

 • stavy po akutních zánětech ledvin,
 • opakovaných IMC, postižení parenchymu - proteinurie,
 • nefrotický syndrom,
 • hematurie. obstrukční uropatie - VUR,
 • stenózy uretry,
 • divertikly močového měchýře. funkční poruchy - pomočování,porucha funkce ledvin,        ledvinové kameny

Alergologická poradna:

prim. MUDr. David Kasal, MUDr. Alžbeta Bodnárová, MUDr. Jiřina Chládková Ph.D.


ponděl až pátek : 7.00 - 14.30 hod.
úterý: 8.00 - 15.00 hod., poradna v Hlinsku - MUDr. Alžbeta Bodnárová
Sestra: Eliška Remešová
Kontakt:  469 653 462 

 • Komplexní klinické, laboratorní, funkční a zobrazovací vyšetření včetně alergologických kožních prick testů - k vyšetření alergologických a imunologických onemocnění
 • Léčba a dispenzarizace pacientů s alergologickými projevy
 • Léčba astma bronchiale dle nejnovějších postupů a monitoring plicních funkcí
 • AIT - alergologická imunoterapie v indikovaných případech pylové a jiných alergií
 • Léčba a sledování dětí s opakovanou nemocností

Přehled nejčastějších diagnóz:

 • pylová alergie - pylová rýma, záněty spojivek, kožní projevy.
 • astma bronchiale, dušnosti, dráždivé kašle, opakované respirační insekty.
 • alergie - potravinové, na jed hmyzu (vosa, včela), kontaktní
 • atopický ekzém

Endokrinologická poradna:

MUDr. Jan Češek
pondělí, úterý 10.00 -14.00 + individuálně po objednání
Kontakt:  469 653 461 

 • Komplexní laboratorní, zobrazovací (UZ) vyšetření všech dětských endokrinopatií - 
 • UZ vyšetření na RTO Dimed Chrudim v budově nemocnice

Přehled nejčastějších diagnóz:

 • onemocnění štítné žlázy poruchy puberty dětí poruchy růstu
 • obezita dětského věku

Diabetologická poradna:

MUDr. Jan Češek
středa, čtvrtek, pátek: 13.00 -14.00 hod. + individuálně po objednání
Kontakt:  469 653 461 

 • Záchyt, léčba, dispenzarizace a kontroly nutné k dobré kompenzaci diabetu
 • Komplexní zajištění včetně edukace,
 • lázeňské léčby,
 • dietního režimu,
 • intenzifikovaný režim podávání inzulínu,

Dětská chirurgická ambulance:

MUDr. Martin Toušek
pátek 7.00 -15.00
Kontakt: 469 653 420
Odkaz na stránkách - www.martintousek.cz
Dětský chirurg MUDr. Martin Toušek zajišťuje péči na dětském oddělení
od konce roku 2012.
S jeho pomocí řešíme patologie a úrazy, chirurgického charakteru u dětského věku.

 1. Objednávání pacientů prozatím na tel. č. 469 653 420 (chirurgický příjem), brzy i na dětské ambulanci nebo po internetu (o změně budete informováni).  
 2. Ambulance dětské chirurgie se nachází na dětském odd. – součást ambulantní části
 3. Drobné výkony se provádějí ambulantně, větší výkony v celkové anastezii v den objednání a propuštění je dle stavu týž den nebo den následující. Den po výkonu je dítě kontrolováno operatérem i pediatrem.
 4. Výkony se provádějí každý pátek.
 5. Děti mohou být doprovázeny na oddělení rodiči, popř. prarodiči.
 6. Rozsah operací nabízených pro dětskou chirurgii v Chrudimi, samozřejmě s věkovým omezením pro celkovou anestezii až od 3 let věku. Všechny níže uvedené diagnózy se vyšetří a odoperují na místě v Chrudimi, pokud budou pacienti mladší 3 let, tak se zajistí operace ve FN Hradec Králové.
 • tříselná a pupeční kýla
 • vodní kýla (tzv. hydrokéla)
 •  spermatokéla
 •  varikokéla
 •  zúžení předkožky (fimóza) nebo srůsty (adheze) předkožky
 •  nesestouplá varlata (tzv. retence varlat)
 •  synechie (srůsty) malých stydkých pysků
 •  odstranění pigmentových névů (znamének), cyst, lipomů a hemangiomů
 •  odstranění nárůstků v okolí ušních boltců
 •  odstálé ušní boltce
 •  odstranění sakrálního sinu (vrozené vtažení kůže v křížové krajině)
 •  ganglion (cysta ze šlachové pochvy) v podkolenní nebo na zápěstí
 •  odstranění zvětšených uzlin po BCG vakcinaci
 •  laparoskopické odstranění appendixu ("slepého střeva") při chronických bolestech břicha
 •  laparoskopické přerušení adhezí po předchozích břišních operacích
 •  přerušení krátké uzdičky jazyka
 •  odstranění molusek a bradavic
 •  odstranění cizích těles z měkkých tkání
 •  operace zarostlých nehtů
 •  nadpočetné nebo srostlé prsty
 •  nezhojený pupek po narození - s výtokem nebo polypem
 •  perianální (v okolí konečníku) absces
 •  zlomeniny a poranění měkkých tkání u dětí
 •  vyšetření při zácpě, divulze (uvolnění patologického stažení konečníku) v celkové anestezii
 •  Maloneho operace při chronické zácpě - vytvoření kontinentního stomatu k podávání antegrádních klyzmat
 •  gynekomastie

Charakteristika oddělení:

Dětské oddělení zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty 24 hodin denně. Provoz ambulance a dětského přijmu zajišťuje v pracovní době jeden lékař, v době mimopracovní zajišťuje lékař sloužící pohotovostní službu. Lůžková část dětského oddělení je trvale využívána k léčbě celého spektra akutních onemocnění, která se vyskytují v dětském věku (od 0 do 18 let) a zasahují i do jiných lékařských oborů. Na oddělení ve spolupráci s lékaři chirurgického oddělení léčíme i stavy po úrazech a operacích. S lékaři urologického oddělení – stavy po urologických operacích.

Ve spolupráci s MUDr. Černým (ORL) zajišťujeme perioperační péči pro děti, které přicházejí k odstranění nosních, krčních mandlí a plastické úpravě ušních boltců. Dále na odd. provádíme plánovaná vyšetření dle požadavků PLDD. K léčbě a zajištění urgentních stavů s ohrožením životních funkcí využíváme 4 lůžka dětské intermediární péče, která jsou vybavena potřebným přístrojovým příslušenstvím a moderním monitorovacím systémem. Stavy vyžadující specializovanou péči řešíme ve spolupráci s Dětskou klinikou FN Hradec Králové a FN Motol.

Dále spolupracujeme s pastickým chirurgem MUDr. Robertem Remešem, kdy v případě potřeby řešíme některé konkrétní stavy v dětském věku.

Děti jsou léčeny na třílůžkových pokojích vybavených televizemi s videi a DVD přehrávači, je zde i možnost připojení k internetu. Pokoje i chodby jsou vyzdobeny obrázky dětských pacientů - to vše přispívá k vytvoření příjemného až domácího prostředí, které se odráží ve spokojenosti dětí. K dispozici jsou navíc dvě herny vybavené hračkami, z nichž jedna je vybavena počítačem s přístupem na internet.

Při dětském oddělení pracuje mateřská školka a škola, která za pomoci kolektivu erudovaných učitelek přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na odd. Děti jsou připravovány na prováděná vyšetření a lékařské zákroky formou tzv. herní terapie, kterou provádí speciálně vyškolený pedagog s pomocí plyšové panenky Petrušky, na níž je možno předvést jednotlivá vyšetření, léčebný postup event. i operační zákrok. Takto poučené děti nemají strach a většinu vyšetření zvládají velmi dobře.

Návštěvy rodičů na oddělení nejsou časově omezovány, pouze doporučujeme ohled na prováděná

vyšetření a polední klid, kdy děti většinou odpočívají, často i spí. Umožňujeme všem dětem - dle Charty práv hospitalizovaného dítěte možnost pobytu maminky nebo tatínka na oddělení, a to po celou dobu léčby, či vyšetřování dítěte. Za tím účelem jsou připraveny mateřské pokoje - vždy pro dvě děti a dvě maminky. K izolaci při infekčním charakteru onemocnění jsou k dispozici i dva pokoje pro jedno dítě a jednoho rodiče.

K lůžkové části patří také novorozenecké oddělení, které se nachází ve 4. patře hlavní budovy a od roku 1998 se pyšní titulem Baby friendly. Ten je udělovanán oddělením, která jsou přátelská k dětem a splňují deset základních požadavků plně kojeného novorozence. Péče o děti je zajištěna školeným personálem a oddělení je vybaveno moderními přístroji včetně inkubátorů a infuzních pump. Pokud se u dětí po porodu objeví výrazné dechové obtíže ať vlivem nezralosti či počínající časné infekce - řešíme tyto stavy ve spolupráci s novorozeneckou JIP FN Hradec Králové. Novorozencké oddělení má svoje vlastní webové stránky - (odkaz viz. výše)

Zdravotnické služby:

Léčba akutních stavů

 • respirační infekty s dušností - záněty hrtanu, průdušek, průdušinek, zápaly plic
 • alergické stavy
 • zánětlivá onemocnění - septické stavy, záněty ledvin - pyelonefritidy, záněty kůže, záněty uzlin
 • léčba febrilních křečí, febrilních stavů
 • stavy porušeného vědomí - diabetická ketoacidóza, neurologické a kardiální poruchy, intoxikace, hypoglykémie, metabolické poruchy, úrazy
 • průjmovitá onemocnění - opakované zvracení, dehydratace, průjmy s příměsí krve
 • pooperační stavy - appendicitidy, hernioplastiky, léčba abscesů, popáleninové stavy,
 • urologické operace, adenotomie, tonzilektomie, plastika ušních boltců, punkce vedlejších nosních dutin
 • poúrazové stavy - zlomeniny končetin - st. po repozicích, stavy po otřesu mozku, zhmoždění orgánů dutiny břišní

Diagnostická komplexní vyšetření

 • GIT systém - bolesti břicha, včetně dechového testu - Helicobacterová infekce …
 • urotraktu + funkce ledvin
 • lymfadenopatií
 • endokrinních poruch
 • febrilních a subfebrilních stavů
 • kloubních poruch
 • neprospívání, úbytek hmotnosti, poruchy kojení
 • diagnostika a transport dětí s onkologickým onemocněním na specializované pracoviště

 

Díky níže uvedeným sponzorům se na konci roku 2013 pořídil na novorozenecké odd. diagnostický ultrazvuk na vyšetřování kyčlí s digitální lineární sondou a videotiskárnou v hodnotě 162.000,-Kč .

 • Sponzoři:
  Petr Sýkora, Aleš Hemský, Adam Svoboda, Tomáš Divíšek, Josef Marha, Josef Luks, Petr Kohoutek, Petra Jiříčková, Miroslav Myška a firmy Aigos, MPM Invest a Golg club Pardubice.

  Všem děkujeme. O nemocnici
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS