Logo Nemocnice Pardubického kraje

Ambulance

Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé

Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé Chrudimské nemocnice, a.s. zajišťuje léčebně preventivní péči ve svém oboru, jsme registrující ambulancí pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. Dále zajišťujeme poskytování kompletní pracovně lékařské péče (závodní preventivní péče) pro zaměstnavatele. Tuto službu poskytujeme zejména firmám z oblasti zdravotnictví, ale i z dalších oblastí.....

Urologická ambulance

V urologické ambulanci zajišťujeme kompletní ambulantní služby pro urologicky nemocné včetně nutného ultrazvukového a základního urodynamického vyšetření.

Otorhinolaryngologie, či otorinolaryngologie, zkráceně ORL

Odtraňování nosních mandlí, odstraňování krčních mandlí, operace nosní přepážky. operace na VDN, ...

Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocnice Chrudim zajišťuje komplexní péči o pacienty s chorobami plic a průdušek. Oddělení má pouze část ambulantní.

Gastroenterologická a hepatální poradna

Lékaři gastroenterologické a hepatální poradny sledují nemocné se závažnými  chorobami trávícího traktu, jater a slinivky břišní, plánují jejich další léčbu a reagují na změny zdravotního stavu.

Lipidová poradna

Zabývá se problematikou hyperlipoproteinemií, především v primární prevenci koronárních chorob. Dále se zabývá některými typy obezity a některými endokrinopatiemi.

Interní ambulance

V příjmových ambulancích jsou přijímáni nemocní k hospitalizaci, dále pro ambulantní kontroly po předchozích hospitalizacích a jsou zde vyšetřováni nemocní, kteří jsou odesláni na interní oddělení, ale není indikace k jejich přijetí.

Kardiologická poradna

Lékaři kardiologické poradny sledují nemocné se závažnými kardiovaskulárními chorobami, plánují jejich další léčbu a reagují na změny zdravotního stavu.

Diabetologická poradna

Komplexní diagnostická a léčebná péče o nemocné se všemi formami diabetu mellitu. Sledování zdravotního stavu nemocných, úprava dalších rizikových faktorů a chorob sdružených s diabetem.

Dětská ambulance

Nachází se v přízemí zadní části hlavní budovy nemocnice za lůžkovou částí dětského oddělení. Vstup do příjmové ambulance je možný přes zahradu nemocnice. Další přístup (i utomobilem) je možný zadním vjezdem do areálu nemocnice (ze silnice směrem na Vlčnov)...

Alergologická ambulance

Komplexní klinické, laboratorní, funkční a zobrazovací vyšetření včetně alergologických kožních prick testů - k vyšetření alergologických a imunologických onemocnění ...

Gastroenterologická poradna dětského oddělení

Vyšetření, léčba a dispenzarizace dětských pacientů s onemocněním žaludku, tenkého či tlustého střeva, jater, slinivky ….

Nefrologická poradna dětského oddělení

omplexní vyšetřování - laboratorní, zobrazovací (MCUG, IVU, DMSA ….), funkční. Léčba a dispenzarizace nefropatií na podkladě vrozených vývojových vad, zánětlivých stavů
urotraktu, obstrukčních uropatií, postižení parenchymu ledvin

Endokrinologická poradna dětského oddělení

Komplexní laboratorní, zobrazovací (UZ) vyšetření všech dětských endokrinopatií - UZ vyšetření na RTO Dimed Chrudim v budově nemocnice ...

Diabetologická poradna dětského oddělení

Záchyt, léčba, dispenzarizace a kontroly nutné k dobré kompenzaci diabetu. Komplexní zajištění včetně edukace...

Neurologická ambulance

Neurologické vyšetření se provádí na doporučení praktického lékaře či jiného odborného lékaře, ve výjimečných případech i bez doporučení.

Rehabilitační ambulance

Celá škála výkonů hrazených pojišťovnou-punkce, obstřiky, mobilizace, manipulace atd.
8 cvičeben, dále konziliární péče na odděleních nemocnice - chirurgie, traumatologie, interna, dětské oddělení, neurologie,  ARO, LDN.

ARO ambulance

Zajišťuje komplexnost předoperačního vyšetření a přípravu u plánovaných operačních zákroků ...

Mamologická ambulance

diagnostika a terapie onemocnění prsu...

Ortopedická ambulance rehabilitačního oddělení

Oddělení nemocnice je umístěno v suterénu budovy, kde jsou čekárny, ordinace lékaře, 6 cvičeben fyzioterapeutů, oddělení vodoléčby, magnetoterapie, ergoterapie. Samostatné prostory máme pro dětskou rehabilitaci na dětském oddělení ...

Gynekologická ambulance

Gynekologická ambulance je provozována v 1. patře budovy...

Hematologická ambulance

Provádíme základní a některá specializovaná hematologická vyšetření včetně vyšetření morfologických a koagulačních pro potřeby lůžkových oddělení nemocnice, ambulantních zařízení nemocnice a spádové oblasti, dále dispenzarizujeme pacienty převzaté z center specializované péče...
O nemocnici
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS